2008-01-10

Uns quants dibuixets més...


He creat una pachineta a googlepages per penjar-hi uns quants dibuixos que he pogut escanejar finalment, després d'una anunciada defunció del meu vell escanner HP. Són de les classes de dibuix a les que vaig els divendres. El proper començarem amb el carbonet (i els hauré de fotografiar, perquè el full és de 100x70 cm).